Työhyvinvointi

Voimavarat, vuorovaikutus, luovuus, työn ilo, yhteinen tarina, tulevaisuuden muistelu…

Mitä saisi olla?

Työhyvinvointi on monen eri tekijän summa, ja se koostuu mm. kaikista otsikossa mainituista tekijöistä, mutta myös monista muista. Sosiaali- ja terveysministeriö on v. 2011 määritellyt työhyvinvoinnin koostuvan työntekijän terveydestä ja jaksamisesta, hyvästä työnhallinnasta sekä työpaikan turvallisuudesta, ilmapiiristä ja johtamisesta.

Työhyvinvointi syntyy ja kehittyy pääosin työn arjessa. Yksilö kantaa vastuun omasta jaksamisestaan ja osaamisestaan sekä yhteistyön sujuvuudesta ja toimivasta vuorovaikutuksesta osana työyhteisöä ja kumppanuuksia. Esimiestyö taas vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi työmotivaatioon, työhön sitoutumiseen ja työssä jaksamiseen. Työvälineiden ja –turvallisuuden pitää olla kunnossa, johtamisen tukea ja mahdollistaa työssä onnistuminen. Kehittäminen ja työhyvinvointi ovat yhteisiä asioita, yhdessä innovoitua ymmärrystä.

Työhyvinvointi ei ole juhlapuheita tai maailmaa syleileviä hankkeita, se on käytännön tekoja: vastuullisuutta, puheeksiottamista, hyvää tahtoa ja käytäntöjen kehittämistä, kullekin yksilölle ja yhteisölle juuri heidän tarvitsemiaan asioita. Hyvinvoivassa työyhteisössä uskalletaan puhua, kuunnella ja antaa palautetta, siellä vaalitaan jaksamista ja tervettä ajankäyttöä sekä ruokitaan myönteistä ilmapiiriä. Siellä sallitaan kehittyminen, mutta myös mokat. Sanotaan, että parhaiten työpaikan arvoista kertoo se, mistä ja miten käytävillä puhutaan. Myös yhteinen nauru on merkki työyhteisön tilasta ja loistava jaksamisen puskuri työn arjessa.

Tarjoan työhyvinvoinnin tukemiseen luovia menetelmiä hyödyntäviä workshopeja.

Taidelähtöisten menetelmien avulla päästään urautuneen ajattelun toiselle puolelle, kohti uudelleen orientoitumista ja hiljaista tietoa sekä voimavarojen ja vahvuuksien uudelleen löytämistä. Luovien menetelmien on tutkimuksissa todettu lisäävän yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta työyhteisöissä sekä myös tehokkuutta ja tuottavuutta, kun työyhteisöt ovat olleet avoimia uudenlaisille työskentelytavoille. Toisista välittämisen kulttuuri vahvistuu, itsenä näkyväksi tuleminen ja erilaisuuden suvaitseminen helpottuvat. Syntyy oivalluksen iloa ja yhteisiä tarinoita.

Kerro, mikä on haasteenne, niin etsitään teille sopiva tapa uusien näkymien avaamiseen.

 

Toimin fasilitoijana, kun haluatte työyhteisössä, tiimissä tai muussa porukassa tutkia jotakin teille tärkeää kysymystä toiminnallisesti ja osallistavasti. Voimme suunnata työyhteisön voimavaroja rakentavasti kohti parempaa tulevaisuutta Tulevaisuuden Muistelu -workshopissa.

Luovuus on aktiivinen asenne, jossa ongelmia tarkastellaan mahdollisuuksina ja ihmetellään uteliaasti, miksi jotain tapahtuu.       – Piritta Kantojärvi