Luova Uniohjaus

Jokainen on oman unensa asiantuntija, ja jokaisen unisymboliikka on henkilökohtaista. Unien tutkiminen onkin henkilökohtainen pysähtymisen, läsnäolon ja kuuntelemisen korkeakoulu.

Luova uniohjaus on aktiivista unennäköä, jatkuvaa dialogia uni- ja päivätietoisuuden välillä. Kun antaudumme sisäisyydelle, kiertyvät unet, intuitio ja päivän tapahtumat yhteen. Unet ohjaavat meitä ja me ohjaamme uniamme, taivutamme mieltämme syvyytemme suuntaan. Unet ohjaavat meitä, vaikka eivät ymmärryksellemme täysin avautuisikaan.

Unimaailman ja päivätodellisuuden rajavyöhyke on liukuvärjätty. Unessa siirrymme toiseen maailmaan, toiseen todellisuuteen; sinne, missä olemme totta. Uni muistaa kadonneet voimavaramme, piileskelevät vahvuutemme, todellisen luontomme. Uni näyttää meille myös tummat varjomme, se auttaa meitä hyväksymään ne ja ottamaan ne omaksi. Jollemme syö varjojamme, ne syövät meidät.

Aktiivinen unennäkö on tässä maailmassa elämistä niin, että olemme jatkuvassa kontaktissa myös siihen ”toiseen maailmaan” – maailmaan maailman takana, josta mielikuvat, näyt ja synkronismi kumpuavat ja kertovat. Unet ja päivätietoisuus eivät ole toisistaan erillisiä, ne punoutuvat toisiinsa monilla tasoilla ja ruokkivat toisiaan. Tietoiset ajatuksemme vaikuttavat syvällisesti unielämään ja unielämä vuorostaan vaikuttaa valve-elämäämme. Käyttämällä unielämän tuottamia neuvoja, ideoita, ongelmanratkaisuja, vahvistavia tunteita ja luovia luomuksia voimme rikastuttaa valve-elämäämme. Unet näyttävät meille myös kasvuhaasteemme, elämämme kompastuskivet. Vastuullinen unityöskentely kasvattaa meitä.

Aktiivinen unennäkö on elämän synkronismin kuuntelemista, tietoisena elämistä, lapsen leikkisyyden, spontaaniuden ja mielikuvituksen palauttamista osaksi omaa arkea. Aktiivinen unennäkö on asenne ja elämäntapa, pyrkimystä pois suorittavan ihmisen ahtaasta univormusta kohti leikkivän lapsen avoimuutta, läsnäoloa ja elämän äänen kuuntelemista. Aktiivinen unennäkö on heräämistä suurempaan tarinaan, se kuljettaa meidät valmiiden käsikirjoitusten tuolle puolen, poluttoman polun päähän.

 Kun päivä- ja yötietoisuutesi ovat saumattomasti yhteen punoutuneet, olet se viisas, intuitiivinen, vaistonvarainen itsesi, joka sinun on tarkoituskin olla.

Yksilöuniohjaus

Voit tilata ajan yksilöuniohjaukseen. Unennäkijä on unensa ainoa asiantuntija. Uniohjaajan rooli on oivalluttaa ja tukea, ei milloinkaan tulkita unta.

Uniohjauksessa uniohjaaja auttaa unennäkijää tutkimaan untaan tarjoamalla erilaisia kokemuksellisia menetelmiä unen symbolikielen ja viestin avaamiseen. Unien kanssa voidaan työskennellä käyttäen esim. assosiaatioita, mielikuvia, kirjoittamista, piirtämistä, maalaamista ja kahden tuolin tekniikkaa. Joskus pelkästään oman unensa puhuminen ääneen tai sen kuuleminen toisen ääneen lukemana alkaa avata näkökulmia sen merkitykseen.

Luova Uniohjaaja® -koulutus

luova-uniohjaaja-72

Luova Uniohjaaja® -koulutus koostuu kahdesta moduulista, joista ensimmäinen on ns. omaunimoduuli ja toinen keskittyy ammatilliseen uniohjaamiseen.

Luova Uniohjaaja® –pätevyyden ja oikeuden nimikkeen käyttöön saa suoritettuaan molemmat moduulit hyväksytysti.

Koulutuksen ensimmäinen moduuli mahdollistaa intensiivisen henkilökohtaisen kasvuprosessin. Opit aktiivista unennäköä: ymmärtämään uniasi, ohjaamaan niitä ja viemään uniesi ohjauksen arkeen. Aktiivinen unennäkö on vastuunkantamista omasta sisäisestä kasvusta.

Meditaatio ja yhteys intuitioon ovat luovan unityöskentelyn kivijalka. Tässä ensimmäisessä moduulissa työskentelemme kokemuksellisesti yksinomaan omien unien kanssa käyttäen unitietoisuuskirjoittamista sekä luovia ja intuitiivisia menetelmiä: mm. symboleja, kuvia, mielikuvia, kuvan tekemistä ja liikettä. Ne johdattavat kohti syviä ja avaria tietoisuuden tasoja. Hyödynnämme monitaiteisuuden voimaa. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta luovista menetelmistä, kiinnostus ja halu heittäytyä riittävät. Luovia tuotoksia ei myöskään arvioida tai arvostella, niiden tehtävänä on toimia väylänä salattuun meissä.

Ensimmäiseen moduuliin on mahdollista osallistua sitoutumatta ammatilliseen koulutukseen. Jos harkitset ammatilliseen koulutukseen osallistumista, huomioithan, että ensimmäisessä moduulissa oppimiasi unityöskentelymenetelmiä ei opeteta toisessa moduulissa uudelleen.

Koulutuksen toinen moduuli keskittyy ammatilliseen uniohjaamiseen ja syvennymme siinä myös arkkityyppeihin. Arkkityypit ovat psyyken synnynnäisiä mahdollisuuksia, joihin tutustumalla voi löytää varjoon jääneitä voimiaan ja vahvistaa todellista olemustaan. Arkkityypit kuljettavat unennäkijän myös kollektiivisen tiedostumattoman, elämän syvien elementtien äärelle.

Toisen moduulin aikana harjoitellaan luovaa uniohjaamista sekä koulutusryhmässä että omien asiakkaiden kanssa ensimmäisessä moduulissa opittuja työskentelymenetelmiä hyödyntäen. Opit sekä kahdenkeskistä unityöskentelyä että luovan uniryhmän ohjaamista.  Asiakasharjoitteluihin saat ryhmätyönohjausta.

Koulutuksen aikana etsit itsellesi ominta tapaa tehdä uniohjausta. Jokainen tekee lisäksi harjoitusohjauksen koulutusryhmässä sekä oppimispäiväkirjaan pohjaavan kirjallisen lopputyön.

Molemmissa moduuleissa annetaan välitehtäviä ja kirjallisuutta luettavaksi. Vaikka keskitymme tässä moduulissa ammatilliseen uniohjaamiseen, edellytämme jokaisen harjoittavan aktiivista unennäköä koko koulutuksen ajan. Ammatillinen uniohjaaminen edellyttää elävää yhteyttä omaan unimaailmaan.

Unista, uniohjauksesta ja unitietoisuuskirjoittamisesta voit lukea lisää näistä kirjoista: 

Anne Lindholm-Kärki:

* Unet ja arkkityypit – naisen sisäiset tiennäyttäjät.

* Uni tuntee sinut. Unet voimaantumisen ja ammatillisen ohjauksen välineenä.

* Unet tienä luovuuteen. Löydä sisäinen unitaiteilijasi.

Anne Lindholm-Kärki ja Kirsi Virkkunen:

* Kirjoita totuutesi! Kirjoittaja laajenevan tietoisuuden spiraalissa.

Ensimmäinen moduuli käynnistyy seuraavan kerran Helsingissä tammikuussa 2022.

Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksen yhdistelmänä. Lähiviikonloput toteutetaan lauantaina ja sunnuntaina klo 10-17 ja verkkoviikonloput perjantaina klo 17.30-20.30 ja lauantaina klo 10-17.

Koulutuspäivät ovat: la-su 15.-16.1. (lähi), pe-la 4.-5.2. (verkko), la-su 26.-27.2. (lähi), pe-la 18.-19.3. (verkko) ja la-su 9.-10.4. (lähi). Koulutuksen hinta on 990€ + alv 24% ( = 1227,60€). 

 

Ensimmäinen moduuli käynnistyy lokakuussa 2021 Hämeen kesäyliopistossa Hämeenlinnassa. Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksen yhdistelmänä. Koulutuspäivät kesäyliopistossa ovat: 1.-2.10., 8.-9.10., 29.-30.10., 19.-20.11. ja 10.-11.12. Linkki Hämeenlinnan koulutukseen: Hämeen kesäyliopisto.

 

logo-transparent

Kouluttajat:

Kirsi Virkkunen, Uniohjaaja®, Luova Uniohjaaja® -koulutuksen luoja, Ryhmätaideterapeutti, Kirjallisuusterapiaohjaaja, Työnohjaaja STOry.

Anne Lindholm-Kärki, Uniohjaaja®, Luova Uniohjaaja®-koulutuksen luoja, Psykoterapeutti, Hypnoosiohjaaja, TRO.