Kirjoittajaohjaus

Sisäinen kirjoittaminen kutsuu ihmisen itsensä äärelle. Tietoisuuskirjoittaminen opettaa pysähtymään ja kuuntelemaan intuitiotaan. Unikirjoittaminen on silta sisäisestä viisaudesta luovaan ilmaisuun.

Käännän valoa syvemmälle sisäänpäin,

on aamurusko uuden päivän lähetti,

sanaton viestintuoja.

Tietoisuuskirjoittaminen

Tietoisuuskirjoittaminen kutsuu ihmistä pysähtymään itsensä äärelle ja kuuntelemaan syvintä itsessään. Olemme kehittäneet tietoisuuskirjoittamisen menetelmää yhdessä Anne Lindholm-Kärjen kanssa ja pidämme sekä iltaryhmiä että viikonloppukursseja, joiden tiedot löytyvät sivuiltamme. Ohjaamme tietoisuuskirjoittamista myös yksilöohjauksena, kumpikin tahoillamme. Myös syksyllä 2015 ilmestynyt kirjamme Kirjoita totuutesi! kertoo tietoisuuskirjoittamisesta ja sen tarjoamista aarteista.

Tietoisuuskirjoittaminen on pysähtymistä, hiljentymistä, katseen kääntämistä sisäänpäin ja kirjoittamista kohti omaa syvää totuutta. Se on syvimmän itsen, ja elämän ohjauksen kuuntelemista kirjoittaen. Se on luottamuksen rakentamista siihen, että jokin minussa tietää; tietää syvemmin ja aidommin kuin hälisevä mieleni. Tietoisuuskirjoittaminen on tie omaan alkuperäiseen ja alkuvoimaiseen olemukseen. Prosessina tietoisuuskirjoittaminen on tietoisena elämisen harjoittamista.

Kirjoittamalla voi kulkea läpi hajanaisen mielen kohti tyyneyttä. Harjoittamaton mieli täyttyy toistuvista ajatuksista, turhasta puheesta ja ulkoisesta hälystä. Tietoisuuskirjoittamisessa kuljemme erilaisten meditatiivisten harjoitusten avulla kohti hiljaista sisäistä tilaa, josta käsin voimme kirjoittaen kuulla omaa syvää totuuttamme. Tietoisuuskirjoittaminen on tie laajempaan tietoisuuteen.

Me Naisten toimittaja kävi kokemassa tietoisuuskirjoittamisen. Lue juttu tästä linkistä: Me Naiset / tietoisuuskirjoittaminen

Unitietoisuuskirjoittaminen

Tietoisuuskirjoittaja voi hyödyntää tutkimusmatkallaan myös unia, jotka ovat syviä viestejä autenttiselta itseltä. Tällöin puhumme unitietoisuuskirjoittamisesta. Unen syvin tehtävä on auttaa meitä elämään aidosta itsestämme käsin, tulemaan parhaaksi mahdolliseksi itseksemme ja käyttämään elämältä saamaamme potentiaalia. Tietoisuus- ja unitietoisuuskirjoittaminen ovat menetelmiä yhteyden luomiseen kohti sekä henkilökohtaista että kollektiivista viisautta, kohti elämän lahjoittamaa potentiaalia. Ne ovat keinoja ajattelun avartamiseen ja uusien näkökulmien avaamiseen.

Koko elämä punoutuu uniimme. Nämä monitasoiset, jännitteiset, absurditkin jokaöiset taideteokset tarjoavat kirjoittamiselle liikkeellepanevia 
voimia ja luovuuden sytykkeitä. Voimme kirjoittaa uniemme innoittamina runoja, tarinoita, intuitiivista tekstiä, dialogia autenttisen itsen kanssa – unet ja niistä kirjoittaminen ohjaavat meidät sisäisen tiedon ja uutta luovan viisauden äärelle. Unista voi ammentaa lukemattomiin luoviin suuntiin kirjoittamalla. Unista kirjoittaminen on silta sisäisestä viisaudesta luovaan ilmaisuun.

Muita kirjoittamisen työpajoja

Järjestän myös muunlaista kirjoittajaohjausta: kirjallisuusterapeuttisia kasvuryhmiä, tarinallisia retriittejä, runopajoja ja muita itsetuntemusta ja voimavaroja vahvistavia tarinallisia työpajoja. Käytän erilaisia kirjoittamisen muotoja ja kysymysten voimaa myös työnohjauksissa. Kirjoittamisen avaava, oivalluttava ja eheyttävä voima on vahva.